Monthly Archives: February 2018

Срок на годност на протеина

Изглежда ли протеинът след изтичане на срока му на годност? Безопасно ли е за употреба след това?   Има ли срок на годност на протеините на прах или може да се консумираме и след указаната на опаковката дата?   Може … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment